Få mere effektive medarbejdere, reducér sygedageog spar penge!

Posted by

Som leder i en afdeling eller som virksomhedsejer er det vigtigt, at medarbejderne har ordentlige forhold  og at deres trivsel er i højsædet. Dets bedre medarbejderne har det imens de er på job, dets mere effektive er de og sandsynligheden for, at de går neden om og hjem med stress eller andre sygedage mindskes. I sidste ende sparer virksomheden penge ved at medarbejderne har det godt.

Klar kommunikation

Som leder uanset hvilken kontekst der er tale om er det en klar fordel at være klar i spyttet når man kommunikerer med sine medarbejdere.  På denne måde er medarbejderne ikke i tvivl om, hvad der forventes af dem og det vil komme virksomheden til gavn på længere sigt, men også den enkelte medarbejder. Ved at føle sig involveret i virksomhedens planer vil medarbejderne automatisk tage ansvar og ejerskab på deres opgaver, og ofte med det resultat, at de vil arbejde hårdere for virksomheden og være mere effektive.

I samme grad er det vigtigt, at man som leder lytter til medarbejdernes bekymringer og i eventuelle tiltag fra deres side tager dem til efterretning. En god måde at involvere medarbejderne på og vise dem tillid er ved at tilbyde dem kursuser af den ene eller anden art, det kan være i form at er kursus i Excel, hvor de har muligheden for at forbedre deres kompetencer. Ydermere er det vigtigt for de enkelte medarbejdere at få ros engang mellem, i så fald det er velberettet, hvorfor det er vigtigt som leder at kunne rose, men også give konstruktiv feedback, hvis der er ting der kan gøres bedre.

Strategi og mål

Ved at involvere medarbejderne i forhold til fremtidige mål for virksomheden og lave klare metoder og strategier til, hvordan disse skal opnås vil medarbejderne få blod på tanden og med bedre planlægning af deres aktiviteter vil de føle sig mere trykke ved deres job og det skal ikke negligeres, da det har stor betydning for deres ve og vel.  Ved at være bevidste om, i hvilken vej firmaet arbejder eller bare deres afdeling vil medarbejderne uden tvivl føle sig mere trygge ved arbejdet og det kan være med til at mindske eventuelle stressfaktorer, når man ved hvor man bevæger sig hen af.  Arbejdsrelateret stress  kan blive en dyr fornøjelse for en virksomhed, da byrden på de andre medarbejdere bliver større og hvis det er en person der sidder inde med en specifik viden kan dette være svært at erstatte, eller hvis denne person har unikke kompetencer.

Frihed

Det er videnskabeligt bevidst, at de ledere der giver deres medarbejdere større autonomi eller frihed får gladere medarbejdere. De føler sig som en vigtig brik i virksomhedens udvikling  og involveret i beslutningsprocesserne.  I samme grad, skal betydningen af at medarbejderne har indflydelse og magt over eventuelle resultater ikke negligeres.  Vi bliver som mennesker gladere og mere effektive når vi skaber resultater, der både giver menings for os selv, men i lige så høj grad for den arbejdsplads vi har.  Derfor vil en ledelsesstil med ” frihed under ansvars” – princippet være fordelagtigt for både virksomheden, men også medarbejderne.

For at opsummere vil gladere medarbejdere være mindre syge og i sidste ende vil det kunne ses på bundlinjen i virksomheden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *