Inkasso – guide til procedurer

Posted by

Det er indimellem hårdt arbejde at være kreditor, når skyldnere ikke betaler deres fakturaer inden for de angivne frister, og der kan gå meget dyrebar tid med forløbet, som kunne have være brugt mere hensigtsmæssigt på andre opgaver. Derfor er der også mange kreditorer, der må se sig nødsagede til at hente hjælp udefra. Der eksisterer efterhånden mange inkassovirksomheder i Danmark, så for at overskueliggøre markedet, i tilfælde af du skal have hjælp til inkasso, kan du kigge forbi denne hjemmeside,som samler flere forskellige inkassovirksomheder, og hvor din konkrete sag matches med den bedste virksomhed til opgaven.

De forskellige procedurer

Inkassosager kommer ofte i forskellige udgaver, hvorfor de kræver forskellige fremgangsmåder fra inkassovirksomhedernes side (der findes naturligvis også de mere klassiske tilfælde). Den mest almindelige form for inkassosager er fakturainkasso, hvor en given kunde ikke har betalt fakturaen inden for tidsfristen, selvom vedkommende har modtaget en eller flere rykkerbreve. Den forenklede inkassoproceser, når kreditoren vælger at rette én enkelt henvendelse med et betalingspåkrav til fogedretten for at få hjælp til at opkræve debitorens gæld. Fogedretten overtager derpå sagen. De forenklede inkassoproces kan dog kun træde i kraft, hvis det skyldte beløb højst er på 100.000 kr. eksklusive renter. Samtidig skal du, som kreditor, være mere eller mindre sikker på, at skyldneren er enig i kravet. Pantebrevsinkassoer, hvis kreditoren har pantebreve i fast ejendom (mod lån eller kredit), hvor skyldneren ikke overholder de gældende betalingsaftaler. Sagen kan ryge i fogedretten, hvis betalingerne fortsat misligholdes. Hvis debitor stadigvæk ikke afdrager på gælden, kan kreditorens advokat i sidst instans begære ejendommen på tvangsauktion. Huslejeinkassoomhandler, som navnet også angiver, beboerens manglende betaling af husleje, eller fraflytterens manglende betaling af lejerestance. Såfremt betalingerne misligholdes kan udlejeren (kreditoren) i sidste ende vælge at ophæve lejemålet, således at beboeren skal udflytte med få dages varsel. Her er det værd at bemærke, at kontraktophøret naturligvis skal finde sted jf. lejelovens paragraffer. Der er generelt et par juridiske forhold, som er ganske fornuftige at sætte sig ind, hvis du skal inddrive gæld fra debitorer – uanset sagens karakter. Det kan dog også være en fornuftig løsning, hvis du allierer dig med en inkassovirksomhed, eller en kompetent advokat, som kan håndtere den givne inkassoprocedure for dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *