Økonomistyring i virksomheden kræver kendskab til forskellige nøgletal

Posted by

Når man har en virksomhed, er det særdeles vigtigt, at man har styr på dens økonomi og kan holde øje med økonomiens sundhed. Økonomien er for mange virksomheder et pejlemærke for, om man styrer virksomheden på den rigtige måde, eller om man skal begynde at gøre nogle ting anderledes. Herfor kan det også være en fordel at være opmærksom på forskellige nøgletal i virksomhedens økonomi, således man kan danne sig et overordnet overblik over, hvordan det går i virksomhedens økonomi. Nedenstående er blot et meget lille udpluk af de mange nøgletal, man skal have styr på, i en god virksomhedsøkonomi. Har du brug for gode råd omkring virksomhedsoverdragelse, kan du finde hjælp på dette site.

Virksomhedens indtjeningsevne er vigtig at holde øje med

Det er vigtigt at holde øje med sin virksomheds indtjeningsevne, og det kan man blandt andet gøre ved at undersøge virksomhedens afkastningsgrad, der fortæller om virksomhedens evne til at danne et overskud i forhold til den mængde af kapital, der er investeret. Hvis der er tale om en god økonomi, vil afkastet være større sammenlignet med investeringen, og dette nøgletal benyttes også ofte til at fortælle noget overordnet om en virksomheds økonomi. Man skal dog passe på med at sammenligne afkastningsgraden på tværs af virksomheder og brancher, da der er forskellige niveauer, udfordringer osv. i de forskellige brancher. Herudover kan det også være en fordel at holde øje med egenkapitalens forretning, som er den rente, ejeren eller investorerne vil få i afkast på den mængde af kapital, der er blevet investeret, og dette kan man eksempelvis sammenligne med indlånsrenten. Herved kan man se, hvad ejeren eller investorer får ud af at have penge investeret i virksomheden. Har man gode tal her, vil det også være lettere at få investorer ind i virksomheden.

Vær opmærksom på virksomhedens forhold mellem omkostninger og omsætninger

Hvis man har en god virksomhed med en sund økonomi, vil man som regel også have en god dækningsgrad, og denne dækningsgrad viser, hvor meget af omsætningen i virksomheden der går til dækninger af virksomhedens faste omkostninger. Her gælder det om at have en høj dækningsgrad, da det vidner om, at man er god til at styre de faste omkostninger. Det er dog også vigtigt, at man holder øje med, hvad man skal sigte efter økonomisk i en virksomhed. Eksempelvis kan man se på nulpunktsomsætningen, som giver et billede på, hvor stor en omsætning man skal have om året for at få et resultat, der ender i 0. Dermed får man et billede af, hvilken omsætning man som minimum skal lave for at kunne dække samtlige af virksomhedens omkostninger. Med en sådan information i mente er det også lettere at lægge et godt budget for virksomheden og lave planlægninger i produktionen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *