Tag støj seriøst – få støjmåling på din arbejdsplads

Posted by

Støj skal du tage seriøst på en arbejdsplads, for der er klare grænser for, hvor meget din virksomhed må støje – både hvad gælder den eksterne støj, virksomheder udleder til deres omgivelser, og hvad gælder den mængde støj, ansatte i virksomheden arbejder i. Men det kræver en lidt mere grundig tilgang at måle støjniveauet på en arbejdsplads end at finde en app frem, der måler dB omkring sig.

Er der dårlig akustik i lokalerne?

Så hvad gør du? Svaret er, at du kan tage fat i et firma, der er akkrediteret til at foretage støjmåling, og som kan kortlægge støjkilder. I øvrigt kan et firma med ekspertise inden for måling af støjniveauer også vurdere de rumakustiske forhold i din virksomhed. Det vil sige, at de kan hitte ud af, hvor længe lyde smides frem og tilbage mellem vægge, loft og gulv i et lokale – og om der er noget, du kan gøre.

Lavt støjniveau hører med til det gode arbejdsmiljø

At sørge for god akustik og lavt støjniveau er et vigtigt aspekt af det at få et arbejdsmiljø, der for det første efterlever gældende grænser for mængden af ekstern og intern støj. For det andet giver det på et generelt plan et godt arbejdsmiljø for ansatte at være i. Præcist som du ville sørge for, at de ansatte ikke fryser om vinteren eller arbejder i dårlige lysforhold, bør du sørge for gode lydforhold.

Bestil en støjmåling på din arbejdsplads

Vil du vide, om støjniveauet er så højt, det giver mening (eller er påkrævet) at introducere høreværn på arbejdspladsen? Eller er du bare interesseret i at gøre arbejdspladsen så attraktiv som muligt ved at tage brodden af de gener, den rummer? Så bør du finde professionelle til støjmåling – sørg for at finde et DANAK-akkrediteret firma inden for støjmåling. Så ved du, at alt det metodiske er i orden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *